Uppdrag

Kundanpassning av ITIL-processer

Jag arbetade på Transportstyrelsen för att förankra användandet av ITIL och utveckla kundanpassade processer för IT-avdelningen. Processerna anpassades också för ett förestående byte av driftleverantör.
Arbetet genomfördes tillsammans med enhetens personal för att få förankring och erfarenhetsutbyte inom enheten.
Utöver att kundanpassa ITIL-processerna tog jag fram arbetsprocesser för Servicedesken.

Referenser lämnas efter förfrågan.

Förbereda och genomföra outsourcing

Detta uppdrag genomfördes på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB.
Syftet med uppdraget var att ta fram ett beslutsunderlag för hur den framtida IT-driften skulle hanteras.
Till att börja med genomförde jag en nulägesanalys och dokumenterade den aktuella driftmiljön och dokumentera alla systemsamband. Detta material användes både som beslutsunderlag för den framtida IT-driften och som ett underlag för ett kommande CMDB.

Beslutet blev att outsourca driften och under perioden för transition agerade jag projektledare för beställaren. Detta inkluderade bl.a. transitionsplanering, framtagande av rollbeskrivningar hos kunden och avtalshantering.

Referenser lämnas efter förfrågan.