Om Strukturera IT

Photo of Jan Cedercrantz

Jan Cedercrantz

 

Jag har 30 års erfarenhet från många aspekter av IT-verksamhet. Mina kärnkompetenser är;

Strukturera arbetsprocesser
Duktig på att metodiskt strukturera upp IS/IT-processer för att nå kostnadseffektiva arbetsätt och en hög leveranskvalitet. Min strävan är alltid att jämte detta se till att reducera byråkrati och göra arbetet enklare och roligare!
ITIL - Certified Service Operation
Var tidigt aktiv med initiera och implementera ITIL inom AstraZeneca IS/IT-organisation. Har i dagsläget drygt 8 års erfarenhet att arbeta med denna metodik.
Service Management
Har många års erfarenhet av att arbeta med Service Management, både som ledare för SM-verksamhet och som Service Manager med direkt operativt ansvar. Har också en mycket hög förmåga att arbeta med avtal och uppföljning av leveranskvalitet.
Ledarskap
Har drygt 10 års erfarenhet av ledarskap och att bygga starka team. Har som mest haft ansvar för ett 50-tal personer. Jag leder genom tillit till min personals egna förmågor, delegera och att utveckla varje individ så att de kan arbeta på sin allra bästa nivå. Har också gedigen projektledarerfarenhet.
Rekrytering
Har med god framgång under mer än 10 års tid arbetat mycket med rekrytering av olika slag av IT-specialister.