Strukturera IT

Effektiva IT-processer inom drift och förvaltning

Vi arbetar med att effektivisera IT- och IS-verksamheter genom att strukturera upp och utveckla arbetsätt med hjälp av bland annat ITIL. Målsättning är att IT-verksamhetens leveransorganisation ska struktureras så att det blir enklare och roligare att leverera hög kvalitet samtidigt som man når en hög kostnadseffektivitet.

Vi vänder oss främst till medelstora företag men har mycket erfarenheter av såväl stora internationella företag som små bolag med fåtal anställda.

Kontakt

Photo of Jan Cedercrantz

Jan Cedercrantz